Proje Geliştirme

Türkiye Gayrimenkul Sektöründe son 15 yıldan beri Proje Geliştirme faaliyetlerinde hızlı bir gelişim  gözlenmektedir. 


Bilhassa ana faaliyetleri İnşaat &Taahhüt olan Firmaların önemli bir kısmı, taahhüt işlerinden elde ettikleri gelirlerle aldıkları arsalar üzerinde, büyük çaplı konut projeleri ile Yap –Sat İşine girdiler. Veya kira geliri yüksek olan Avm – Ofis tarzı projeler geliştirdiler.

 

Taahhüt Firmaları dışında , Sanayi, Tekstil, Gıda Sektörlerindeki pek çok Firma da Proje Geliştirme alanında faaliyet göstermeye başladı.

 

Ancak, İnşaat & Taahhüt Sektöründen gelen Firmalar, İnşaat Organizasyonunda  hiç sıkıntı çekmezken, Fizibilite, Pazarlama, Finansal Modelleme konularında bazen sıkıntıya düşebiliyorlar.

 

Buna karşılık, Tekstil, Sanayi, Gıda vb. sektörlerden gelen Firmalarda ise, Finansal yapılanma  konusunda sıkıntı olmasa bile, Fizibilite ve İnşaat Organizasyonunda sıkıntılı süreçler yaşayabiliyorlar.

 

Network Yapı Çözümleri; Proje Geliştirmenin her aşamasında bilgi ve birikim sahibi Çözüm Ortaklarımız ile, Finans Sahibi Yatırımcıları ve Arsa Sahiplerini ortak paydada buluşturan “Proje Geliştirme Hizmeti” sunmaktadır.  Proje Hedeflerinin Belirlenmesi

Öncelikle yapılması planlanan projenin, Konsepti, Lokasyonu, Mimari Yapının ana hatları, İşlevleri, Hedef Kitlesi, öngörülen Fiyat Politikası, Reklam – Tanıtım –Pazarlama Stratejileri netleştirilir.

 

Bu konular netleştirildikten sonra yapılacak Fizibilite çalışması ve yapılacak olan Swot Analizi sonunda, Projenin olabilirliliği, Avantajları – Dezavantajları ,Fırsatları ve Tehditleri belirlenir.

 

Çalışmalar ışığında yapılan değerlendirmeler sonunda Proje çalışmasının devamına karar verilirse Arsa / Arazi temini aşamasına geçilir. 

 

Arsa / Arazi Temini

Proje için Yatırımcıya ait olan bir Arsa / Arazi var ise, yapılmış olan Proje Fizibilitesinde çıkan ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı incelenir.

 

Lokasyon, İmar Durumu, satış veya kiralama için Hedeflenen Kitleye Uygunluğu belirlenmiş olan kriterlere uygun ise, Proje & tasarım Ekipleri ile çalışma aşamasına geçilir.

 

Mevcut Arsa / Arazi, bu özelliklere uygun değilse veya henüz bir Arsa alınmamış ise, bu ihtiyaçları karşılayacak nitelikte bir Arsa / Arazi temini için çalışma başlatılır.

 

 Arsa satın alınabileceği gibi, Kat Karşılığı, Hasılat Paylaşımı veya Kentsel Dönüşüm Organizasyonları ile de temin edilebilir. 

Proje Danışmanlığı

Mevcut olan veya temin edilen Arsalar üzerinde, Network yapı Çözüm Ortaklarımız tarafından, Şehir Planlama, Mimari ve İç  Mimari Tasarımlar, Statik, Mekanik, Elektrik, Tesisat Uygulama Projeleri ile Yapı Denetim Hizmetlerine kadar, kapsamlı bir şekilde Teknik Danışmanlık Hizmetleri verilmektedir.

 

Bu sayede,planlanan Projenin  her aşamasında,  Tasarım - Proje – Teknik ve Uygulama açılarından işbirliği ve uyum sağlanabilmektedir.

 

Bu şekildeki organize bir çalışma, Proje Geliştiricisi Yatırımcı açısından çok büyük bir avantaj sağlamaktadır.     

Kat Karşılığı & Hasılat Paylaşımı

Yatırımcı açısından bakıldığında, yapılması planlanan Proje Arsası / Arazisinin “Satın Alma” yoluyla temin edilmesi, her zaman rantabl olmamaktadır.

 

Çünkü Proje maliyetinin en önemli kalemlerinin başında “Arsa Maliyeti” gelmektedir.

 

Bu nedenle Proje Yatırımcılarının çoğunluğu, “Arsayı satın almak yerine, Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşımı Modeliyle İnşaat Yapımını tercih etmektedir.” 

 

Network Yapı Çözümleri, bu konuda Uzman Çözüm Ortaklarımız ile gerek Satın Alma, gerekse Kat Karşılığı veya  Hasılat Paylaşımı modellerine uygun Arsa Temini sağlamaktadır.

 

Kentsel Dönüşüm Organizasyonu

Kat Karşılığı Arsa Organizasyonları sırasında karşılaşılan bir diğer alternatif de “Kentsel Dönüşüm Organizasyonları” olmaktadır.

 

Ancak bu konuda son yıllarda çok sıkıntılı Kentsel Dönüşüm  çalışmaları olmuştur. Çok iyi bir alternatif olmasına rağmen yanlış uygulamalar neticesinde sorun kaynağı haline gelmiştir.

 

Bunun sonunda da gerek Arsa Sahipleri gerekse Yüklenici İnşaat Firmaları çok ciddi sıkıntılara girmiş, pek çok proje yarım kalmış, içinden çıkılamaz duruma gelen Projelerde bazı İnşaat Firmaları büyük mali çıkmazlara girmiştir.

 

Network Yapı bünyesindeki bu konuda Uzman Çözüm Ortaklarımız ile Arsa Sahiplerine ve İnşaat Firmalarına Profesyonel Hizmet verilmektedir.

 

Proje Geliştirme Ortaklıkları

İnşaat Firmaları Sahibi İşverenlerimiz, her projesini, bir önceki projesinden daha iyi, daha nitelikli yapmak zorundadır. Her seferinde de daha büyük ve kapsamlı projelere girmek isterler.

 

Aynı şekilde, İnşaat Sektörünün her alanında faaliyet gösteren, Hizmet – İmalat ve Uygulama alanlarındaki Çözüm Ortaklarımız da uygun şartlar oluştuğunda, “Yap –Sat şeklindeki Konut Projeleri veya Kiralamaya uygun Ticari Projelere girmek istemektedir.” 

 

Network Yapı bünyesindeki Proje Geliştirme Ekibimiz tarafından,  Satın alma, Kat Karşılığı – Hasılat Paylaşımı veya Kentsel Dönüşüm ile organize edilebilecek nitelikli projelerde, öncelikle bu konulara ilgi duyan “Çözüm Ortaklarımız ve İnşaat Firmalarına bilgi verilmekte, İşbirliği ve Ortak Proje Geliştirme Organizasyonları yapılmaktadır.”

 

Bu organizasyonlardaki amacımız; “İmkanlarımızı, Bilgimizi ve Tecrübelerimizi birleştirerek, daha büyük projelere Ortaklıklar ve/veya Konsorsiyumlar kurarak  imza atmaktır.” Yani, “Birleşerek Büyümek, Büyüdükçe, Beraber Kazanmaktır…”