Teknik Danışmanlık

Dünyada  ve Türkiye’de her geçen gün çok daha iyi planlanmış, çok daha nitelikli ve kapsamlı Gayrimenkul Projeleri üretiliyor. Ancak bu Projelerin hiç biri tesadüfen başarıya ulaşmış projeler değil. Tam tersine bu projelerin başından sonuna kadar çok iyi planlama ve organizasyonlar yapılmaktadır.

 

Network Yapı Çözümleri de “Başarı hiçbir zaman tesadüflerle gelmez, çalışma gerekir… ”prensibinden hareketle, Teknik Danışmanlık konusunda en iyi hizmetleri verecek Firmaları ve konusunda  Uzman Kişileri Çözüm Ortaklarımız arasına katarak Yatırımcıların başarısı için Teknik Danışmanlık Hizmetleri sunmaktadır.  

 


Ve böylece;  yatırımın yapılacağı en iyi yer seçiminden, en iyi ve en verimli kullanım raporlarının ve fizibilite çalışmalarının yapılmasına, pazarlama aşamasına kadar “Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı…”

 

Şehir Planlama Hizmetlerinden, en iyi Mimari ve İç Mimari tasarımlarla özgün projeler oluşturulmasına, yapılan Projenin, en iyi şekilde, tanıtımının yapılmasına kadar   “Gayrimenkul Teknik Danışmanlığı…”

 

Uygulama aşamasına geçildiğinde, Mimarive İç Mimari Projelerden tüm Ruhsat Projelerine,3D Görsellemeden, Mimari Maket yapımı ve

Yapı Denetim Hizmetine kadar “Proje Hizmetleri Danışmanlığı…”

 

Tüm Hukuki ve Mali  konularda yaşanabilecek problemlerin önceden öngörülerek, bu konularda yasal tedbirlerin alınması, Yatırımcının  korunması için  “ Hukuki ve Mali Danışmanlık Hizmetleri…”

 

Network Yapı Çözümleri ve Çözüm Ortaklarımız tarafından verilmektedir.  

 

 

 

 

 

Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

Yatırımcı Beklentilerinin Belirlenmesi

Yatırımcının yapmayı planladığı projenin konsepti, mimari ana hatları, gelir ve gider projeksiyonu olarak beklentileri belirlenir. Bu konular netleştirildikten sonra çalışma başlatılır.

 

Stratejik Yer Seçimi Yapılması

Yatırımcının mevcut bir arazisi varsa ve burada Proje geliştirmek istiyorsa, bu arazinin, Lokasyon, İmar Durumu, Çevre Faktörleri, yapılmak istenilen Projeye Uygunluğu açısında değerlendirilir. Arazi mevcut değilse, bu kriterlere uygun arazi temini için çalışma yapılır.

 

Ekspertiz & Değerleme Raporları

Yatırımcının talep etmesi halinde,  mevcut arazi veya temin edilen araziler ile ilgili olarak yazılı Ekspertiz raporu hazırlanır. Yine talep halinde SPK Lisanslı Değerleme Kuruluşu olan Çözüm Ortaklarımız tarafından Değerleme Raporu hazırlanabilir. 

 

Proje & Konsept Geliştirme

Yapılması planlanan Projenin, çevresindeki Rakip Projelerden ayrıştırılması, Pazarlama açısından avantaj kazanması için özel olarak Proje & Konsept Geliştirme çalışması yapılır. Bu aşamada, Kat İrtifakından, Yönetim Planına kadar stratejik konularda da çalışma yapılarak bir bütün halinde Yatırımcıya sunulur.

 

Fizibilite Raporunun Hazırlanması

Yukarıda belirtilen çalışmalardan sonra, Proje Yatırımının kesin kararının alımı için önemli olan ekonomik, teknik ve finansal etütler yapılır. Buradaki amaç, Arazinin “En iyi en verimli kullanımı” sağlanırken projenin, yaratıcı çalışmalar ile farklılaşması, yatırım maliyetinin en baştan bilinmesi, Gelir –Gider Projeksiyonlarının net olarak görülmesidir.

Bunun yanında, yapılacak olan Swot Analizi ile de, Yatırım ile ilgili Avantajlar – Dezavantajlar ile olası Fırsatlar ve Tehditler de Yatırımcıya net olarak sunulur.  

 

Gayrimenkul Teknik Danışmanlığı

Şehir Planlama Danışmanlığı

Yapılması planlanan Proje  arazisi ile ilgili olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarından Üst Ölçekli Nazım İmar Planlarına kadar, ilgili Belediyeler ile yaşanan sorunlar olabilir. Bu konularda, konusunda Uzman Şehir Plancısı Çözüm Ortaklarımız tarafından Planlama Danışmanlığı, gereğinde uygulamaları yapılır.


Mimari ve İç Mimari Danışmanlık

Projelerde en önemli sorun; “Sıradanlıktır…” Projelerin, çevresindeki Rakip Projelerden ayrışması ve rahat pazarlanabilmesi için, yine konusunda Uzman Mimar ve İç Mimar Çözüm Ortaklarımız, yaratıcı ve özgün çözümleri ile Yatırımcıya büyük avantaj sağlamaktadır.


İnşaat Teknik Danışmanlığı

Mimari ve İç Mimari çalışmaların, kalite, yapılabilirlik ve maliyet açısından, Statik – Mekanik -  Elektrik Projeleri ile de uyumlu olması gerekir. Bu nedenle İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi ve Elektrik Mühendislerimiz ile Yapı Denetim Firmalarımızın, bu aşamada Mimar ve İç Mimarlarımız ile müşterek çalışması, Yatırımcı açısından çok önemlidir.  

  

Reklam ve Tanıtım Organizasyonu

Yapılacak olan Proje ne kadar iyi olursa olsun, hedef kitleye iyi tanıtılamazsa, Marka İletişimi,  Stratejik Planlama ve Reklam kampanyalarında hata yapılırsa, tüm projenin sıkıntıya girmesi kaçınılmazdır. Bu konularda Uzman olan Çözüm Ortaklarımız, Gayrimenkul Sektörüne yönelik bilgi ve birikimlerini Yatırımcılara sunmaktadır. 

Proje Hizmetleri Danışmanlığı

Mimari Uygulama Projeleri Çizimi

Proje ana hatları ve Konsept netleştikten sonra en önemli çalışmaların başında “Mimari Tasarım” gelir.Mevcut İmar Planları doğrultusunda, araziyi en iyi şekilde kullanmak, özgün ve yaratıcı tasarımlar yapabilmek ancak Yetenekli ve Konusunda Uzman Mimarlar ile gerçekleştirilebilir. Bu konuda özel olarak belirlenmiş Çözüm Ortağı Mimarlarımız hizmet vermektedir.

 

İç Mimari Tasarım Hizmetleri

Mimaride gösterilecek özen kadar önemli olan bir diğer çalışma ise İç Mimari Tasarımlardır. Konusunda Uzman olan İç Mimar Çözüm Ortaklarımız ile yaptığımız çalışmalarda, çevresindeki tüm projelerden öne geçerek, Proje Yatırımcılarına çok büyük avantajlar sağlanmıştır. Üstelik bu çalışmalarda,

Kalite – Maliyet –Uygulanabilirlik dengesi de çok iyi kurgulanmaktadır.

 

3D Modelleme ve Mimari Maket Yapımı 

Bilhassa Projeden satışlarda, 3D Modelleme ve Mimari Maketler, Pazarlama açısından  çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye genelinde çok sayıdaki Yapımcı Firmanın, en kapsamlı Projelerinin Mimari Maketlerini yaptırdıkları Çözüm Ortaklarımız bu konuda yeni

Yatırımcılarımıza da en kaliteli şekilde hizmet vermektedir.

 

Uygulama Projeleri ve Yapı Denetim

Mimari ve İç Mimari konsept ile Projelerinin netleşmesi aşamasında, yine konusunda Uzman İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi ve Elektrik Mühendisi Çözüm Ortaklarımız ile Uygulama Projeleri çizimi hizmeti verilir. Bu noktada, Yapı Denetim Firmalarımız da çalışmaya dahil edildiğinde,

Yatırımcı açısından bir bütün halinde tüm Teknik Hizmetler  .

 

Hukuki Danışmanlık

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul Yatırımcılarına, Arsa Sahiplerine ve İnşaat Şirketlerine, gayrimenkul alım satımlarında, İnşaat yapım sözleşmelerinde, yapılaşma işlerinde, Arsa Payı Karşılığı veya Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri,  Taşeron Sözleşmeleri konularında Hukuki Danışmanlık yapılması, gerekli davaların açılması ve takibi çalışmaları, Çözüm Ortağı Hukuk Müşavirlerimiz tarafından yapılmaktadır.

 

İmar ve Planlama Hukuku

İmar Planı değişikliklerinde mağduriyet yaşayan arsa sahiplerine verilen hizmet kapsamında, İmar Planı İtirazları ve İmar Planı İptali konusunda tecrübeli Hukuk Müşavirlerimiz tarafından, Şehir Planlama konusunda Uzman Ekiplerle işbirliği yapılarak bilimsel görüşler oluşturulmakta olup,bu görüşler doğrultusunda davalar yürütülmektedir.  

 

Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı

Kentsel Dönüşüm kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen yerlerdeki ve “Riskli Bina” ilan edilen yapılardaki uygulamalar konusunda, yatırım ve inşaat şirketlerine, sitelere ve apartmanlara, gerek Maliklerin gerekse İnşaat Şirketlerinin haklarını koruyarak ortak paydada buluşturacak şekilde Hukuk Danışmanlığı yapılmaktadır.

 

Şirketlere Hukuk Danışmanlığı

 Bilhassa yatırımları olan, İnşaat Sektöründe faaliyet gösteren Şirketlerde, Gayrimenkul Alım – Satım ve Kiralamalarında ciddi Hukuksal sorunlarla karşılaşılmaktadır.  Kiracı ilişkilerinde, çok zaman yaşanan yasal takip süreçleri, icra işlemleri, tahliye davaları vb işlemler konusunda, Çözüm Ortağı Hukuk Müşavirlerimiz, Şirketlere Hukuk Danışmanlığı hizmeti vermektedir.

 

Mali Danışmanlık

Gayrimenkul Vergileri Danışmanlığı

Gerek Şirket adına kayıtlı olan, gerekse şahıslar adına kayıtlı olan gayrimenkullerdeki en önemli mali konulardan biri, Alım ve Satım arasındaki vergilendirmedir.  İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Şirket ve Şahıslarda da Maliyetler ile Satışlar arasında oluşan Vergilendirme de çok önemli boyutlara ulaştığı için, mutlaka Konusunda Uzman Mali Müşavir desteği alınması gerekmektedir. 

 

İnşaat Muhasebesi ve KDV İadesi

İnşaatlarda oluşan ciddi maliyetler, düzenli bir İnşaat Muhasebesi oluşturma zorunluluğunu getirmekte olup, oluşan KDV İadeleri de çok iyi takip edilmelidir. Network Yapı Çözüm Ortaklarımız arasında yer alan, konusunda Uzman mali Müşavirlerimiz ve Yeminli Mali Müşavirlerimiz, bu konularda Yatırımcılara profesyonel hizmet vermektedir.

 

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Çözüm Ortağı Mali Müşavirlerimiz,  sadece İnşaat ve gayrimenkul konusunda değil, Şirketlerin Mali ve İdari İşleri ,  satın alma, bütçeleme, planlama süreçlerinde, yıllara sari inşaat işlerinde projeler arası maliyet ve gelir dağılımlarının kontrolleri konusunda da hizmet vermektedir. Vergi Müşavirliği ve Denetim Hizmetleri de Yatırımcılara sunulmaktadır.

 

Finansal Kaynak Danışmanlığı

Kredi ile yapılan İnşaat işlerinde Kredi komitesinin mali ve hukuki açıdan yönlendirilmesi,  ekipler ile ortak çalışma zemininin hazırlanması, en uygun finansman kaynaklarının belirlenerek Yatırımcıya sunulması ve işlemlerin karar aşamasına kadar organizasyonun yapılması da Mali Danışmanlık Hizmetleri kapsamındadır.